Advokatė Ieva Matonytė 

Kompetencija

1. #Įdarbinimas #HR dokumentacija #Atitiktis #Konsultavimas

Konsultacijos užsienio investuotojams. Ne vienerius metus palaikiau tiesioginius ryšius su užsienio investuotojais kuriant jų verslą Lietuvoje. Esu pirmas kliento pasirinkimas teikti su žmogiškaisiais ištekliais susijusią teisinę pagalbą. Galiu padėti parengti efektyvius personalo valdymo sprendimus, pradedant specializuotomis darbo sutartimis, darbdavio politikomis ir kūrybiškais patarimais sprendžiant visų lygių darbuotojų (nuo aukščiausios grandies vadovų iki stažuotojų) klausimus, kylančius darbo santykiuose, bei atstovauti darbo ginčuose.

2. #Rizikos #Darbo ginčai #Kolektyvinis atleidimas #DS nutraukimas

Pagalba jautriose darbo santykių situacijose. Nemaža mano darbo dalis skirta padėti klientams jautriais klausimais, tokiais kaip darbo sutarčių su generaliniais direktoriais sudarymas ir jų nutraukimas, darbo pareigų pažeidimai, kolektyvinis atleidimas iš darbo ir pasitraukimas iš verslo.

3. #Steigimas #Įmonės #Valdymas #Verslas #Big4 patirtis

Padedu klientams per visą įmonės gyvavimo ciklą - nuo įsteigimo iki reorganizavimo ar likvidavimo (deja, kartais prireikia). Klientai pasitiki ir patiki ne tik mažus galvos skausmus, tokius kaip pavadinimo keitimas ar vertybinių popierių sąskaitų parengimas, bet ir sutarčių su kontrahentais rengimą, milijonines įstatinio kapitalo didinimo operacijas, dividendų išmokėjimą, verslo reorganizavimą su visų darbuotojų, sutarčių ir turto perkėlimu. 

4. #Migracija #Komandiravimas #Blue card #Leidimai dirbti/gyventi

- Migracija į Lietuvą. Pradėjus ar vystant verslą Lietuvoje, padedu klientams perkelti savo vadovus ir darbuotojus tiek iš ES, tiek iš trečiųjų šalių užtikrinant jiems leidimus dirbti ir gyventi, reikalingas registracijas vietos institucijose.

Teisinio darbo patirtis

1. Nuo 2021 Advokatės Ievos Matonytės kontora
2. 2017 - 2021 Advokatų kontora PwC Legal
3. 2015 - 2017 Citco
4. 2014-2015 Advokatų kontora PRIMUS

Išsilavinimas

1. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
2. Université Pierre Mendès-France

Kalbos

Lietuvių, anglų ir rusų